• Tặng thiếp và topper miễn phí.
  • Hoàn tiền 100% nếu hoa giao không giống ảnh sản phẩm.
  • Nhận làm hoa theo mẫu yêu cầu riêng của khách hàng.
  • Có giá ưu đãi với khách hàng mua từ 3 sản phẩm trở lên.